Sökning: "Elise Lång"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elise Lång.

 1. 1. Sensorsystem för farliga luftburna ämnen inom räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Aleksi Evansson; Martin Gustafsson; Mathilde Hennings; Alexander Johansson; Elise Lång; Gustav Stål; Ludvig Widén; Frans Öhrström; [2021]
  Nyckelord :Sensor; sensorsystem; IoT; internet of things; lora; kluster; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutvecklingvid Linköpings universitet våren 2021. Projektet handlade om att skapa ett system för att spåra och visualisera förekomsten av farliga ämnen som kan förekomma på olycksplatser och på så sätt underlätta räddningstjänstens arbete. LÄS MER

 2. 2. Den nya stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn - De nya reglerna i MBL i förhållande till den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tarik Dedic; Elise Ahlbertz; [2020]
  Nyckelord :Kollektivavtal; fredsplikt; stridsåtgärder; konflikten i Göteborgs hamn; medbestämmandelagen; svenska modellen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett samarbete och samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. Deras arbete ligger i att komma överens om lösningar på arbetsmarknadsrelaterade problem, utan inblandning av staten och utan att staten lagstiftar på området. LÄS MER

 3. 3. Sverige som en del av harmoniseringen : En studie av en tänkbar frikoppling mellan redovisning och beskattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Elise Geira; Emina Dizdarevic; [2011]
  Nyckelord :Taxation; change; harmonization; accounting; Beskattning; förändring; harmonisering; redovisning;

  Sammanfattning : Sedan lång tid tillbaka har mycket diskussioner och debatter framförts kring det starka sambandet mellan redovisning och beskattning och det råder frågor kring om sambandet skall finnas kvar i Sverige eller inte. Det finns mycket fördelar med en frikoppling, men även nackdelar som kan sätta Sveriges redovisningstradition i en förändring. LÄS MER

 4. 4. Laktester för riskbedömning av förorenad mark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Elise Nyhlén; [2004]
  Nyckelord :Förorenad mark; deponi; utlakning; laktest; fördelningskoefficient; totalhalt; riktvärden; riskbedömning; fallstudie;

  Sammanfattning : Using leaching test is a way to get a picture of pollutants retention and leaching in a risk assessment on contaminated land. There are several different types of standardised leaching tests today, where the natural leaching processes are speeded up to make it possible to predict the leaching of pollutants. LÄS MER