Sökning: "Elise Odelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elise Odelid.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med bulimi : - En litteraturstudie

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Elise Odelid; Emilia Seldahl; [2016]
    Nyckelord :Kvinnor; bulimi; erfarenhet; återhämtning; kräkning;

    Sammanfattning : Titel: Kvinnors upplevelser av att leva med bulimi. Bakgrund: Bulimi karakteriseras av täta episoder av hetsätning följt av bland annat självframkallande kräkningar. Det förekommer en patologisk vikt- och utseendefixering. Bland de drabbade är cirka 90 % kvinnor. LÄS MER