Sökning: "Elise Olander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elise Olander.

 1. 1. Lort-Sveriges död : Retoriska strategier i Ludvig Nordströms Lort-Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elise Olander; [2019]
  Nyckelord :Den retoriska situationen; Bitzer; Vatz; Lort-Sverige; Ludvig Lubbe Nordström; Folkhem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "För det är så jag säger det" : En ethos-analys med utgångspunkt i Håkan Hellströms texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Elise Olander; [2016]
  Nyckelord :Bourdieu; Ethosanalys; Håkan Hellström; Intertextualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER