Sökning: "Elitidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Elitidrott.

 1. 1. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati för volleybollspelande ungdomar : En enkätundersökning på elever från Riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Parisa Ariannia; [2022]
  Nyckelord :Patellar Tendinopati; hopparknä; volleyboll; psykologiska variabler; icke-träningsrelaterade variabler; träningsrelaterade variabler; enkät; tränarlänkvolleyboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon skillnad i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati (PT) mellan volleybollspelande ungdomar med PT och utan PT. Metod Målpopulationen som valdes i studien var 59 elever på volleyboll Riksidrottsgymnasiet. Eleverna var mellan 15 och 19 år. LÄS MER

 3. 3. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av elever/spelare : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2022]
  Nyckelord :Selection; Selection football; Selection ice hockey; PG Fahlstrom; Elite investment; Selektering och urval; Selektering fotboll; Selektering ishockey; PG Fahlström; Urval; Elitsatsning; Selektering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att utforska hur elever/spelare resonerar kring sina upplevelser om urval och selekteringsprocessen inom NIU-gymnasium samt elitidrott (fotboll och ishockey) på manliga ungdomssidan från 16 år och uppåt. Syftet är vidare att belysa vilka egenskaper elever/spelare upplever är viktigast vid uttagningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Användning av kosttillskott hos elitidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Minna Södermark; Simon Appell; [2022]
  Nyckelord :kosttillskott; elitidrott; studenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Kosttillskott är vanligt förekommande på alla idrottsliga nivåer. Det verkar inte finnas något tydligt behov av kosttillskott för idrottare. Däremot kan det vara lämpligt vid högintensiv träning under lång period eller vid brist på näringsämnen. LÄS MER

 5. 5. Självförtroende och självprat inom elitidrott : En studie om sambandet mellan självprat och självförtroende inom simning och Cheerleading

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alexander Skripcevski; Anton Widholm; [2022]
  Nyckelord :Cheerleading; simning; elitidrott; självförtroende; självprat. tränarlänksimning; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självprat och självförtroende inom simning och cheerleading på elitnivå. Vi har valt två frågeställningar i denna studie: Hur skattar/upplever simmare och cheerleaders sitt självförtroende, instruerande självprat samt motiverande självprat? Finns det ett samband mellan motiverande samt instruerande självprat och självförtroende?  Metod En kvantitativ metod tillämpades i syfte att samla in data för att mäta individens självförtroende samt instruerande- och motiverande självprat. LÄS MER