Sökning: "Elitidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet Elitidrott.

 1. 1. "Det är liksom ett annat liv" : Elitidrottsmödrars upplevelser av att komma tillbaka till lagidrotten efter en graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cornelia Jarving; Ronja Svensson; [2024]
  Nyckelord :elite sports; motherhood; challenges; support; coping; elitidrott; moderskap; utmaningar; stöd; coping;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine the experiences of elite athlete mothers returning to a career in team sports at the elite level after pregnancy. The study employed a qualitative research method with unstructured interviews. A total of eleven women aged between 26–37 years (M = 31.3, SD = 3. LÄS MER

 2. 2. ”Så länge jag hade godkända betyg kunde jag träna och tävla” : En kvalitativ studie om möjligheten att kombinera elitidrott med studier och samtidigt ha ett socialt liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anton Gustafsson; Patrik Eriksson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and questions The purpose of the essay is to examine the possibility of combining elite sports with studies and maintaining a social life for those specializing in football and tennis at Swedish upper secondary sport schools. ·      How did students at sport upper secondary schools perceive their ability to wholeheartedly pursue excellence in their sport? ·      How did students at sport upper secondary schools perceive their opportunities to achieve optimal grades? ·      How did students at sport upper secondary schools experience the possibility of maintaining a social life in combination with their commitment to elite sports and studies? Theory and method The study is based on a holistic theory and an athletic career development model that considers several aspects to safeguard the well-being of individuals. LÄS MER

 3. 3. Svenska elitidrottsföreningars ledarskap och balansering av ideell- respektive kommersiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundborg; Gabriel Erdinc; [2023-02-16]
  Nyckelord :ideell; kommersiell; elitidrott; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Den nordiska idrottsmodellen kännetecknas av att vara inkluderande för alla och i svensk idrottsrörelse organiseras idrotten i ideella föreningar med syftet att skapa glädje, gemenskap,engagemang och samhörighet. Däremot har idrotten likt mycket annat i dagens samhälle kapitaliserats och kommersialiserats i allt större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Algaform : en studie om möjligheterna att använda alger som material i produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Sebastian Hedin; [2023]
  Nyckelord :alger; materialdriven design; materialdriven; design; produkt; produktutveckling; industridesign; formgivning; ericsson; innovation; skörda alger; miljö; hållbarhet; hållbar; grönslick; algaform; 5g; idrott; elitidrott;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete har den snabbväxande fintrådiga algen grönslick undersökts som material i produkter. När algen kokas, pressas och torkas kan det hålla en form. Algafrom som materialet kallas är lätt, hårt och omformningsbart. LÄS MER

 5. 5. Sista matchen, längsta loppet : Att avsluta en elitidrottskarriär

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Minna Forsell; [2023]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; karriäravslut; psykodynamisk psykoterapi; elitidrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER