Sökning: "Elitlagidrott"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Elitlagidrott.

 1. 1. TRANSFORMATIVA LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR ELITIDROTTSLAG : En semi-systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Valtteri Kotanen; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Elitidrott; Elitlagidrott; Prestation;

  Sammanfattning : Ledarskap och ledarskapsbeteenden spelar en viktig roll för framgångsrika prestationer inom idrott. Idrottstränares ledarskap kan hjälpa idrottare uppnå sin fulla potential och uppnå sina mål. En ledarskapsteori som börjat få ökat intresse inom idrottskontexten är transformativt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Fortsätt idrotta : En high-five till elitlagidrotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Aldengård; Amanda Hodzic; [2020]
  Nyckelord :Health Promotion; Health; Team Sports; Elite Athletes; Social Support; Motivation; Hälsopromotion; Hälsa; Lagidrott; Elitidrott; Socialt Stöd; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att lagidrotten kan utgöra en hälsofrämjande arena som uppfyller en viktig samhällsfunktion. Trots detta väljer många att lämna idrottsrörelsen i ung ålder medan elitlagidrottare utgör en grupp som valt att fortsätta satsningen vidare. LÄS MER