Sökning: "Elitlicens"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Elitlicens.

 1. 1. Ekonomistyrning i elitidrottsföreningar –En explorativ studie om hur ekonomistyrning utformas och används i svenska elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Gunneling; Joakim Hall; [2017-01-26]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Ekonomistyrningsverktyg; Elitidrottsförening; Elitlicens; Icke vinstdrivande organisation; Ideell förening;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flera idrottsföreningar kämpar med ekonomin för att kunna klarade ekonomiska kraven som förbunden ställer genom elitlicenserna. Vissa föreningar lyckasbra medan andra tvingas degraderas eller till och med går i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Bollen är rund, allt kan hända : Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonna Andersson; David Åberg; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; styrmedel; Allsvenskan; fotbollsklubbar; ideell förening; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar   Författare: Jonna Andersson och David Åberg   Handledare: Krister Bredmar   Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är beroende av sportsliga fram- och motgångar. LÄS MER

 3. 3. Svenska Elitfotbollsklubbars Ekonomiska Situation : en studie om sambandet mellan ekonomisk utsatthet och sportsligt resultat

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :John Hägerstrand; Kristofer Mårtensson; Filip Olsson; Adam Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Ekonomi; Sportsligt resultat; Fotbollsklubbar; Fotboll;

  Sammanfattning : Svensk Elitfotboll har på senare år blivit en bransch där pengar har fått en allt större roll. Bland annat har löner till spelare ökat och till det stora hela behöver en klubb inom svensk elitfotboll ha en god ekonomi, dels för att kunna konkurrera med andra klubbar men även för att erhålla elitlicens från Svenska Fotbollsförbundet. LÄS MER

 4. 4. Ekonomin i Allsvenskan : Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Henrik Hagström; Andreas Svensson; [2015]
  Nyckelord :Shareholders´equity; Net income; Elitlicens; Allsvenskan; Soft budget constraint; Eget kapital; Årets resultat; Elitlicens; Allsvenskan; Soft budget constraint;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s the economy has become an important part of the football club activities. With increased revenues, a financial framework was needed and in 2002 the "Elitlicens" introduced for this purpose. LÄS MER

 5. 5. Bilden av elitlicensen inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sebastian Alfvén; Kristofer Widlundh; [2013]
  Nyckelord :Elitlicens; svensk ishockey; bild; kommersialism; ekonomisk reglering;

  Sammanfattning : En elitlicens introducerades i svensk ishockey för 13 år sedan för att skapa ekonomiskt stabila föreningar. Om inte elitlicensens krav efterföljs riskerar klubbarna en degradering i seriesy-stemet som följd. Trots detta har det årligen framkommit ett antal klubbar med ekonomiska bekymmer. LÄS MER