Sökning: "Elitsatsning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Elitsatsning.

 1. 1. Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning? : En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreaz Zanteré; Andreas Fehrlund; [2020]
  Nyckelord :NIU; handball; habitus; NIU; handboll; gymnasiet; habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. LÄS MER

 2. 2. Skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :SOC; Sence of coherense; Aaron Antonovsky; KASAM; Känsla av sammanhang; Aaron Antonovsky; Funktionsnedsättning; Elitidrottare; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna var följande: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?”, ”Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”? Metod: Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 4. 4. "Man måste få misslyckas för att lyckas" : En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jonathan Rahmqvist; Jonathan Wiklund Uljons; [2019]
  Nyckelord :tävlingsmoment; barnidrott; idrottstränare; press; styrdokument; riktlinjer; press; föräldrar; elitsatsning;

  Sammanfattning : Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Till vilket pris? En studie om elitsatsning parallellt med studier under gymnasieåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Rydin; Jacob Seljee; [2019]
  Nyckelord :Balans; Livsroller; Elitidrott; Karriär; Karriärplanering;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka hur svenska elitsatsande gymnasieelever finner en balans mellan studier, livsroller och idrotten, samt hur de tänker kring begreppet karriär och karriärplanering. Studiens titel ”Till vilket pris?”, syftar på en hypotes där elitsatsande ungdomar offrar möjligheten till att utforska andra livsroller, prioriterar idrotten framför studier och är mindre benägna att karriärplanera för framtiden. LÄS MER