Sökning: "Eliza Arekull"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eliza Arekull.

  1. 1. Förförståelsen i Palliativ vård : Sjuksköterskans perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Eliza Arekull; Andreas Bergeld; [2019]
    Nyckelord :Palliative care; Palliative; Bias; Perception; Stigma; fördomar; förförståelse;

    Sammanfattning : Palliativa vårdens ändamål är att öka livskvalitén och stödja både patienten och dennes familj genom ett obotligt sjukdomsförlopp. Palliativa vårdens målgrupp är inte enbart de med en cancerdiagnos utan alla med en obotlig sjukdom. LÄS MER