Sökning: "Elizabeth Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elizabeth Andersson.

 1. 1. Värdeskapande i vården : en kvantitativ jämförande analys av två vårdenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Andersson; Simon Robertsson; [2015]
  Nyckelord :Värdeskapande; Värdebaserad Vård; New Public Management; Case-Mix-Justering;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras värdeskapande inom vårdsektorn. Syftet är att undersöka hur värdeskapande mäts inom vården genom att kvantitativt jämföra värdeskapandet mellan två vårdenheter på Karolinska Universitetssjukhuset. LÄS MER

 2. 2. Bostadens roll : en studie om socioekonomisk segregation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jonas Andersson; Parisima Badfar; Elizabeth Nasimbwa; [2013]
  Nyckelord :segregation; klass; bostadspolitik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom skolsystemet. LÄS MER

 3. 3. The Pride and Prejudice of the Characters in Jane Austen’s Novel "Pride and Prejudice"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Katarina Andersson; [2012-04-27]
  Nyckelord :Pride and Prejudice; Jane Austen; pride; prejudice; Elizabeth Bennet; Mr Darcy;

  Sammanfattning : In this essay, I will discuss the terms “pride” and “prejudice” and how they are conveyed inJane Austen’s novel Pride and Prejudice. I claim that the title of the book describes the flawsof almost every character in the book, and not just the protagonists Elizabeth Bennet and MrDarcy. LÄS MER

 4. 4. "Hon har ju blivit brun som en piga" - en nyhistorisk analys av Jane Austens karaktär Elizabeth Bennet i romanen Stolthet och fördom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Andersson; [2012]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Jane Austen; kvinnoideal; tidig feminism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huvudkaraktären Elizabeth Bennet skiljer sig från andra kvinnor i sin samtid när det gäller kvinnoidealet,om hon kan räknas som en tidig feminism och hur hennes syn på äktenskapet är.... LÄS MER

 5. 5. "Att kastas in i en centrifug på morgonen och ut och på kvällen, något omtumlad" : en studie i emotionellt arbete med papperslösa flyktingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Elizabeth Andersson; Christina Magg; [2011]
  Nyckelord :paperless refugees; emotions; voluntary organization; social work; social justice; papperslösa flyktingar; emotioner; frivilligorganisationer; socialt arbete; social rättvisa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER