Sökning: "Elizabeth Getachew"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elizabeth Getachew.

  1. 1. Baljväxter i skolmåltider?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
    Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER