Sökning: "Elizabeth Grosz"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elizabeth Grosz.

 1. 1. En kropp som blöder : En studie av menstruation i fem svenska samtidsromaner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Johansson Vaara; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; Menstruation in Literature; Swedish Literature; Self-Surveillance; Fluidity; Corporeal Feminism; Menstruation; Menstruation i litteratur; Svensk litteratur; Självövervakning; Fluiditet; Korporeal feminism;

  Sammanfattning : In this paper, I study depictions of menstruation in five Swedish, contemporary novels: Bara ha roligt (2018) by Maria Maunsbach, Nora eller Brinn Oslo brinn (2018) by Johanna Frid, Om vi bara kunde byta kroppar med varandra (2018) by Johanna Nilsson, Nej, det är en snöklump (2002) by Sara Villius, and Linas kvällsbok (2003) by Emma Hamberg. Menstruation has been a discussed topic in Swedish media for the past few years. LÄS MER

 2. 2. Ett ambivalent lidande : En analys av begäret i Majken Johanssons ​Buskteater, I g​rund och botten och​ Andens undanflykt. 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmström; [2019]
  Nyckelord :ambivalence; death; desire; Majken Johansson; Elizabeth Grosz; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Zygmunt Bauman; ambivalens; död; begär; Majken Johansson; Elizabeth Grosz; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Zygmunt Bauman; svensk 50-talspoesi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in which ways desire is expressed and how it can be understood in Majken Johanssons three first published poetry collections ​Buskteater (1952),​ I grund och botten ​ (1956) and ​Andens undanflykt ​ (1958)​. ​To do so I use the theories of desire of Elizabeth Grosz, Sigmund Freud and Gilles Deleuze and Félix Guattari. LÄS MER

 3. 3. A little story about big issues : an introspective account of FEMEN

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Yelena Myshko; [2018]
  Nyckelord :FEMEN; Yelena Myshko; sextremism; embodiment; feminist activism; feminist snap; feminist polemic; body image; militant feminism; sweaty concept; autophenomenography; autoethnography; feminist writing; evocative storytelling; retrospective diary; dialogic meaning; censorship; national politics; police persecution; generational feminism; Resistance; protest technology; Ukraine; Netherlands; Sara Ahmed; Maurice Merleau-Ponty; Elizabeth Grosz; Mikhail Bakhtin; Jacquelyn Allen-Collinson; Carolyn Ellis; Laurel Richardson; Rosemarie Buikema; Marta Zarzycka; Steven Pressfield;

  Sammanfattning : This research contributes a detailed personal account of a FEMEN activist. It presents an autophenomenographic analysis of cultural artefacts, including a Retrospective Diary, resulting from the activity of Yelena Myshko in FEMEN between 2012 and 2014. LÄS MER

 4. 4. Månljus, menstruation och maskulinitet : En analys av kön och varulvsförvandlingar i moderna ungdomsfilmer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mimmi Kingdon; [2017]
  Nyckelord :varulv; varulvsförvandling; lykantropi; semiotiksk analys; pubertet; filmanalys; ginger snaps; teen wolf;

  Sammanfattning : In this essay I explore modern mythmaking surrounding werewolves, with focus on what werewolves are made to represent in two modern teen movies, Ginger Snaps and Teen Wolf. Within the themes bodily transitions and the new self the movies are explored mainly through Julia Kristeva’s concept of the abject as understood by Erin Flaherty, Jennie Olofssons and Elizabeth Grosz’s understanding of leakage and Reawyn Connell’s model of hegemonic masculinity. LÄS MER

 5. 5. En meningsfull posthumanism – reflektioner kring posthumanism och Niklas Luhmanns meningsteori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Robert Ekdahl; [2016]
  Nyckelord :Niklas Luhmann; mening; meningsteori; posthumanism; Karen Barad; Elizabeth Grosz; systemteori; komplexitet; litteratur; humaniora; medium; medieteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till en reflektion och diskussion kring meningsbegreppet i dagens humaniora, och mera specifikt inom dess posthumanistiska rörelse. Min tes är att meningsbegreppet är teoretiskt underutvecklat inom posthumanismen i allmänhet, och att det i själva verket använder sig av en Deleuziansk förståelse av mening utan att göra det explicit eller reflektera närmare över detta. LÄS MER