Sökning: "Elkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Elkraft.

 1. 1. Konditionsbedömning av en grupp transformatorer på Forsmark kärnkraftverk : Modellbaserad åldringsanalys av transformatorer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Samuel Sjöqvist; [2023]
  Nyckelord :Transformator; elkraft; energisystem; kärnkraft; åldrandehantering;

  Sammanfattning : This thesis used a model-based approach to assess the condition of a group of transformers at Forsmark nuclear plant. Since it’s problematic for practical and economic reasons to examine the paper insulation by inspection, this approach was chosen. LÄS MER

 2. 2. Projektering av elkraftsystem FAT-testanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ivan Lulic; [2022]
  Nyckelord :Test-anläggning; elkraft; strömskena;

  Sammanfattning : En Factory Acceptance Test (FAT) anläggning ska projekteras och sedan jämföras med ett tidigare projekt utfört av uppdragsgivaren AFRY. Anläggningen ska ha tre testplatser som på ett säkert sätt behöver försörjas med elkraft och beställaren har några kravspecifikationer på vad systemet ska klara av. LÄS MER

 3. 3. Jämförande analys av åtgärder vid kapacitetsbrist i kraftledningar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Dahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Power systems; transmission line; capacity shortage; overload; flexibility; dynamic line rating; approximation; Elkraft; kraftledning; kapacitetsbrist; överlast; flexibilitet; dynamisk ledningskapacitet; uppskattning;

  Sammanfattning : Marknadsanalyser gjorda av Svenska kraftnät visar att elenergianvändningen i Sverige kommer att öka. Denna utveckling drivs på av bland annat omställningen till elektriska transporter och kan potentiellt leda till kapacitetsbrist i ledningar inom transmissions- och regionnät, framför allt i storstadsområden. LÄS MER

 4. 4. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

  Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER

 5. 5. What would be the highestelectrical loads with -20°C inStockholm in 2022 ? : A study of the sensitivity of electrical loads to outdoor temperature in Stockholm region.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Magali Mellon; [2022]
  Nyckelord :Data-driven approach; Electrical load forecasting; Temperature sensitivity; Linear Regression; Time series analysis; SARIMAX;

  Sammanfattning :  In the last 10 years, no significant increase in the peak electricity consumption of the region of Stockholm has been observed, despite new customers being connected to the grid. But, as urbanization continues and with electrification being a decisive step of decarbonization pathways, more growth is expected in the future. LÄS MER