Sökning: "Elkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Elkvalitet.

 1. 1. Elkvalitet och övertoner inom elektronikindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Josef Landin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Solcellsanläggningar : Optimering och lönsamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Landenstad; Martin Rokka; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solcellsanläggningar; kostnadskalkyl; LCOE; PV; PV-simulering; elkvalitet;

  Sammanfattning : Rapporten har utförts i samarbete med Vinnergi som är ett konsultbolag inom både el-, fiber- och mobilnät. Syftet är att undersöka hur elnätet påverkas av det ökade antalet solcellsanläggningar samt försöka svara på vad som grundar elnätsägarnas godkännande av dessa anläggningar. LÄS MER

 3. 3. Projektering av förfrågningsunderlag av elsystem : Till Akademiska Hus- Utbyggnad och kontor med fördjupning på belysning och elkvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Maksun Aliyev; Felicia Hedlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a major focus on projecting in the construction industry. But what does projecting mean and how does the process of the project go? This master thesis is written as an analysis to clarify how a projecting process can be done in real life. With a focus on electricity quality. What electricity quality means and how it works. LÄS MER

 4. 4. Analys av behovet av faskompenseringsutrustning : En undersökning av hur övertoner och reaktiv effekt belastar elkraftkomponenter vid SSABs anläggning i Borlänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Susanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :övertoner; reaktiv effekt; elkvalitet; elkraft; elkraftskomponenter; faskompensering; stålindustrin; induktionsugn.;

  Sammanfattning : Vid SSABs anläggning i Borlänge byggdes 2019 den kontinuerliga glödgningslinjen ut då det installerades ett nytt induktionsvärmesystem för uppvärmning och bearbetning av höghållfast stål. Efter installationen har man velat utreda hur vida den nya induktionsvärmeanläggningen påverkar elkraftssystemet och dess komponenter med belastning från reaktiv effekt och övertoner. LÄS MER

 5. 5. Power and Energy Quality Optimization of a Battery Validation Facility : A case study of mapping the power profile of a battery cell testing facility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Wahlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Northvolt’s aggressive plan to establishEurope’s largest battery factory in northern Sweden, the needto build a pilot plant to demonstrate the possibilities of thecompany was needed. Quality, performance and cycle-life arekey factors customers value particularly high when purchasingbatteries, thus, a need for validating these parameters emerges. LÄS MER