Sökning: "Ella Book"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ella Book.

 1. 1. Percy Barnevik’s 200 Advice- Corporate Bullshit or Scientifically Proven Praxis : A picture of how well Guru Theory in general and Percy Barnevik specifically is connected to management research and practice

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ella Erika Öster; Emilie Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Percy Barnevik; Advice; Rigor; Relevance; Evidence; Guru Theory; Evidence Based Management; Managers; Practitioners; Management Research;

  Sammanfattning : Percy Barnevik is one example of a renowned leader publishing a book, “Leadership- 200 advice”, on his experiences as a manager. The overall quantity of this so called Guru Literature on the market demonstrate that it exist a great interest in advice from business leaders but further raise a question of soundness of the advice. LÄS MER

 2. 2. Descubriendo El país de las mujeres y los resultados de un feminismo original

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Olga Roussou; [2012]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen El país de las mujeres, la obra de Gioconda Belli, narra la historia de un grupo de cinco feministas contemporáneas que fundan un partido político controversial, con el anhelo de mejorar la condición de las mujeres en su país y hacer un cambio social. Esta tesina tiene por objetivo mostrar que Belli propone un feminismo que mezcla lo tradicional y lo progresivo, y demuestra que no es necesario que el feminismo tenga etiquetas o siga reglas concretas para tener resultados exitosos. LÄS MER

 3. 3. Ella Matematik - Internetbaserat läromedel för grundskolans matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Lifmark; Angelica Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ella Mathematics is a web portal that will completely replace the printed math text book in the Swedish elementary school. When the math education is moved in to the digital world the flexibility and adaptability will increase. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella-Klara Östling; [2011]
  Nyckelord :arbetsprocess; gestaltningsprocess; bostadsgård; storytelling; narrative; berättelse;

  Sammanfattning : Arkitekter har länge använt sig av och inspirerats av berättelser för att skapa platser (Alon- Mozes, 2006). Syftet med detta examensarbete var att förstå hur detta kan gå till, vad berättelserna kan innehålla och varför de används. LÄS MER