Sökning: "Ella Haag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ella Haag.

 1. 1. SELF-COMPASSION HOS STUDENTER: KROPPSUPPFATTNING OCH PERFEKTIONISM SOM PREDIKTORER AV SELF-COMPASSION

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Haag; [2018]
  Nyckelord :self-compassion perfectionism body image; self-compassion perfektionism kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Intresset för self-compassions effekt på psykologiskt välbefinnande har ökat. Self-compassion är negativt associerat med självkritik, ångest och upptagenhet av och utvärdering av den egna kroppen. Self-compassion anses skydda mot de negativa effekterna av perfektionism. LÄS MER

 2. 2. ”Den omedvetna meriten”: en kvantitativ studie om huruvida attraktivitet trots förvarning påverkar bedömning av personegenskaper och anställningslämplighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Hansson; Ella Haag; [2011]
  Nyckelord :attraktivitet; stereotyp; haloeffekt; implicit; explicit; rekrytering; urval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva om personbedömningar av värmegenskaper (vänlighet, social kompetens), kompetensegenskaper (intelligens, noggrannhet) samt anställningslämplighet varierar beroende på om personen som bedöms är fysiskt attraktiv eller fysiskt oattraktiv och om bedömaren varnas eller inte om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar genom haloeffekten. En fiktiv platsannons om en programmerare med 24 ansökande personer skapades. LÄS MER