Sökning: "Ellen Algren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Algren.

  1. 1. "Alla killar är dumma i huvudet!" : En kritisk diskursanalys av (re)produktionen av och motståndet mot genusnormer i sjunde säsongen av Gift vid första ögonkastet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Ellen Algren; Lejla Cato; [2021]
    Nyckelord :Mediestudier; kritisk diskursanalys; performativitet; Reality-TV; Gift vid första ögonkastet; genus; produktionsapparat;

    Sammanfattning : This study examines how hegemonic gender norms are reproduced and resisted in the seventh season of the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet. Through the lens of Butler's theory of performativity, the study uses Fairclough’s critical discourse analysis to uncover the hidden ideologies in the language used in the show. LÄS MER