Sökning: "Ellen Axenborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Axenborg.

  1. 1. Gendered Comments on Social Media : A Study of the Instagram profiles of Hillary Clinton and Bernie Sanders

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ellen Axenborg; [2016]
    Nyckelord :Social media; female politicians; Hillary Clinton; Bernie Sanders; American politics; gender equality;

    Sammanfattning : .... LÄS MER