Sökning: "Ellen Broomé"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Broomé.

 1. 1. VETERINÄRERS UPPLEVELSER AV KÄNSLOLADDADE SITUATIONER I MÖTET MED DJURÄGARE - En explorativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Broomé; [2019-08-23]
  Nyckelord :compassion fatigue; kommunikation; konflikt; känsloladdade situationer; lågaffektivt bemötande; veterinär;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är, att med hjälp av kvalitativ metod, undersöka klinikveterinärers arbetssituation gällande känsloladdade situationer i mötet med djurägare. Studien avser även att generera en förståelse för de förhållningssätt och kompetenser som kan tänkas finnas inom yrket för att klara svårare situationer. LÄS MER

 2. 2. Liberala krafter i Kina En kartläggning över den politiska liberaliseringsgraden i dagens Kina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Fellenius; Ellen Broomé; [2006]
  Nyckelord :Kina; Liberalism; Mänskliga rättigheter; Internet; Civila Samhället; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kina är idag en av världens största handelsnationer. Sedan ordförande Maos död 1976 har landet öppnats upp för relationer med västvärlden. Handelsmässigt sett har Kina nått en större frihet. LÄS MER