Sökning: "Ellen Cronqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Cronqvist.

 1. 1. Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Ellen Cronqvist; Fredrik Smed; [2016]
  Nyckelord :Bank business models; cluster analysis; banking supervision; credit institutions; Swedish banks; Bankers affärsmodeller; klusteranalys; bankövervakning; kreditinstitut; svenska banker;

  Sammanfattning : Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensutsatt fjärrvärme

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ellen Cronqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I de flesta svenska kommuner finns det möjlighet för hushållen att köpa fjärrvärme från ett lokalt fjärrvärmeverk. Kunderna är då hänvisade att köpa från det företag som verkar där kunden bor vilket gör att det inte finns någon konkurrens på marknaden utan monopol uppstår. LÄS MER