Sökning: "Ellen Ekberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ellen Ekberg.

 1. 1. Gig:ens nya hybrida byggsten : En studie om hybrida arbetssätt som katalysator för gig-ekonomin inom mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linn Ekberg; Ellen Björklund; [2023]
  Nyckelord :Hybrid work; gig economy; digitalization; freelance; media industry; post pandemic; Hybrida arbetssätt; gig-ekonomi; digitalisering; frilansare; mediebranschen; postpandemin;

  Sammanfattning : Förevarande studie syftar till att undersöka hur de hybrida arbetssätten som uppkommit till följd av pandemin har katalyserat gig-ekonomin inom mediebranschen. Undersökningen har med en deduktiv ansats grundat en hypotes baserat på tidigare forskning inom området. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av MediYoga hos personer med rygg- och/eller nacksmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Johanna Eklöv; Ellen Skoglund; Fanny Ekberg; [2022]
  Nyckelord :fysioterapi; yoga; andning; ryggsmärta; nacksmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rygg- och/eller nacksmärta är vanligt förekommande och har stor påverkan på både individ- och samhällsnivå. Tidigare forskning visar på positiva effekter gällande fysisk träning vid dessa smärttillstånd. MediYoga som en form av fysisk träning är en etablerad behandlingsform i Sverige. LÄS MER

 3. 3. "Vi är inte skolan" : En studie av pedagogiska ambitioner och perspektiv i den digitala undervisningsresursen Sveriges historia .

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Ellen Nilsson Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Museology; museums; pedagogy; education; museum pedagogy; sociocultural theory; learning resources; digitalisation; Museologi; museer; pedagogik; utbildning; museipedagogik; sociokulturell teori; undervisningsresurser; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums have long had an important role as institutions for learning and education. In recent years, the pedagogical role of museums has become more important. Museums can offer a different kind of learning compared to the formal education system, and museums can be important resources for schools. LÄS MER

 4. 4. Affärssystem som stöd för lönsamt hållbarhetsarbete inom tillverkningsindustrin : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan användas för att stödja organisationer att arbeta med hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Ida Olsson; Ellen Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; systemanvändning; affärssystem; BI-system; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Det ställs ett samhällsansvar på organisationer att arbeta med hållbarhetsfrågor, då tillverkningsindustrin står globalt sett för 36 procent av koldioxidutsläppen. Organisationer behöver anpassa sina processer gällande produktion, distribution samt leveranser av varor och tjänster. LÄS MER

 5. 5. Rätten att neka medicinsk behandling – Att utöva den negativa självbestämmanderätten själv eller genom annan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Ekberg; [2020]
  Nyckelord :socialrätt; offentlig rätt; komparativ rätt; medicinsk rätt; framtidsfullmakter; negativ självbestämmanderätt; patienträtt; advance directives; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Patienter har i Sverige så kallad negativ självbestämmanderätt, det vill säga en rätt att neka behandling. Denna rätt återfinns i såväl patientlagen som i svensk grundlag. Den negativa självbestämmanderätten uttrycks bland annat genom kravet att patienten måste samtycka till medicinsk behandling för att sådan ska få genomföras. LÄS MER