Sökning: "Ellen Gustafsschiöld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Gustafsschiöld.

  1. 1. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
    Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER