Sökning: "Ellen Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ellen Gustafsson.

 1. 1. ADHD, kriminalitet och social utsatthet – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; Emelie Nilsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; låg självkontroll; social utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att kartlägga sambandet mellan kriminalitet och ADHD med särskilt fokus på hur social utsatthet påverkar sambandet. Studien besvarar frågeställningarna: 1. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan ADHD, kriminalitet och social utsatthet? 2. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner - Råder det koherens mellan det skatterättsliga och det associationsrättsliga regelverket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing och UGC, nu och i framtiden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Dagberg; Ellen Johnson; Louise Hallersbo; [2023]
  Nyckelord :Influencer marketing; UGC; Gen Z; Sociala Medier; Tillit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing, nu och i framtiden. Seminariedatum: 2023-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Dagberg, Louise Hallersbo, Ellen Johnson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Influencer marketing, UGC, Gen Z, sociala medier, tillit Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur framtidens konsumenter i Sverige, Gen Z, förhåller sig till marknadsföringsstrategierna influencer marketing och betald UGC, idag och ett år framåt. LÄS MER

 4. 4. Developing a Components List for a Shoe Repair Kit for Leather Sneakers, Designed for Consumer Use

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Izabell Gustafsson; Ellen Nordholm; [2023]
  Nyckelord :Repair; Leather Sneaker Repair; Product Lifetime; Shoe-Wear; Sustainable Consumption; Circular Economy.;

  Sammanfattning : This thesis is being conducted by two final year Bachelor degree students, collaborating with a Swedish fashion brand producing leather sneakers with the aim to investigate the most common wear and tear of shoes in metropolitan and suburban environments. Shoes are readily known for having a relatively short product lifecycle and with few alternatives to prolong the materials usefulness at the end. LÄS MER

 5. 5. Att övervinna psykisk ohälsa: En litteraturöversikt av interventioner med fokus på aktivitet och deras inverkan på personlig återhämtning och aktivitetsengagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Ellen Gustafsson; Ebba Carrefors; [2023]
  Nyckelord :Personlig återhämtning; Aktivitetsengagemang; Interventioner; Arbetsterapi; CHIME; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande, kan resultera i nedsatt funktionsförmåga och aktivitetsengagemang samt påverka vardagen negativt med minskad mening. I arbetet för att övervinna psykisk ohälsa kan en arbetsteraput ha en viktig roll genom att möjliggöra aktivitetsengagemang och därmed främja den personliga återhämtningen. LÄS MER