Sökning: "Ellen Harbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Harbom.

 1. 1. Evaluation of the role of ImplantMovement Analysis in diagnosing asepticloosening of total hip arthroplasty

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ellen Harbom; [2019]
  Nyckelord :Hip prosthesis; Implant Movement Analysis; Aseptic loosening Computed Tomography; Radiography.;

  Sammanfattning : Introduction: Aseptic loosening is the most common indication for revision surgery of hipimplants. However, sometimes diagnosis from planar radiography is uncertain, makingdecision regarding revision surgery problematic. Implant Movement Analysis (IMA) is anewly introduced method of analysing uncertain aseptic loosening of hip prostheses. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsuppföljning av ultraljudsundersökning av rotatorcuffrupturer i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ellen Harbom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER