Sökning: "Ellen Hasselbalch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Hasselbalch.

 1. 1. We Were Here since before the Earth Was Round – The Right to Participation of Indigenous Peoples and the Sami People in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Hasselbalch; [2018]
  Nyckelord :International Law; International Human Rights Law; Human Rights; Indigenous Rights; Indigenous Peoples; Indigenous Peoples Law; Rights of Indigenous Peoples; Sami people; Consultation; Right to Participation; Free; Prior and Informed Consent; Konsultationsordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September of 2017, the Swedish government introduced a proposal for a new Consultation Act that would require the government and other state agencies to consult with the indigenous Sami people on issues of importance to them. The aim of the proposed law is to strengthen and promote the influence of the Sami people over their own affairs. LÄS MER

 2. 2. När lagen blir ideologisk – En redogörelse för de skyddsintressen samt ideologiska värderingar som har genomsyrat den svenska lagstiftarens syn på sexhandeln, och problemen det har gett upphov till

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Hasselbalch; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd. LÄS MER