Sökning: "Ellen Hedman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ellen Hedman.

 1. 1. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Operations- och anestesisjuksköterskors upplevelser av att använda checklista för säkerhet vid operationer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Jonsson; Ellen Hedman; [2017]
  Nyckelord :Checklist; Content analysis; Experiences; Nurse anesthetists; Theatre nurses; Operating room nursing; Checklista; Kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; Anestesisjuksköterskor; Operationssjuksköterskor; Omvårdnad vid operation;

  Sammanfattning : Bakgrund: World Health Organization, WHO har arbetat fram en checklista för säker kirurgi, som skall stötta arbetslaget i arbetet kring patienten. Checklistans syfte är att förbättra kommunikationen i arbetslaget och minska komplikationer och dödsfall i samband med kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Önskan om att vara normal : en analys av funktionsvariation i romanerna Jag vill ha ett liv och Udda

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ellen Collin; [2017]
  Nyckelord :funktionsvariation; roman; skönlitteratur; litteratur; Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats analyserar funktionsvariation i två svenska romaner: Jag vill ha ett liv av Sofia Hedman och Udda av Sara Lövestam. Uppsatsen utgår ifrån teorier inom Disability Studies och Feminist Disability Studies. LÄS MER

 4. 4. Inventory and evaluation of Nairobi Animal Orphanage : focusing on spotted hyena, serval, Sykes' monkey, vervet monkey and on educational elements

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Hedman; [2009]
  Nyckelord :animal orphanage; tropical zoo; zoo education; zoo cooperation; captive wild animals;

  Sammanfattning : The present BSc thesis is part of a newly established collaboration between the Swedish zoo Skansen and Kenya Wildlife Service (KWS), and constitutes of an inventory of the Nairobi Animal Orphanage (AO). As a refuge for wild animals found orphaned, abandoned or injured throughout Kenya, the AO has grown over the years and reached an unsustainable point where external help is needed for solutions and improvements. LÄS MER