Sökning: "Ellen Hemmingsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Hemmingsson.

  1. 1. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
    Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

    Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER