Sökning: "Ellen Holmlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Holmlund.

  1. 1. Då föddes barnen : En statistisk studie om födelseintervall på 1800-talet i Skellefteå

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

    Författare :Ellen Holmlund; Maja Zelán; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kyrkböcker är en viktig källa till information om hur olika levnads förhållanden såg ut i Sverige förr i tiden. Idag finns information lagrat om Sveriges befolkning som sträcker sig så långt som 400 år bakåt  i tiden. LÄS MER