Sökning: "Ellen Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Ellen Karlsson.

 1. 1. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie: Lean i Outnorths outboundprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jana Gustafsson; Alison Karlsson; Ellen Wiss Gullberg; [2020]
  Nyckelord :Lean; Leanverktyg; 5S; fem varför; process; processkartläggning; outbound;

  Sammanfattning : Abstract Title: Case study: Lean in Outnorth's outbound process Researchers: Jana Gustafsson, Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Helena Forslund Supervisor: Fredrik Lindblad   Background: At the company Outnorth the outbound process, picking and packing to customer, is of great importance. Working with Lean, meaning the strive to eliminate waste, has begun in their outbound process and the researchers had the possibility to complement Outbound's ongoing work. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens attityder till personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Karlsson; Matilda Raudasoja; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; experience; attitudes; stigmatization; self-stigmatization; Psykisk sjukdom; upplevelse; attityder; stigmatisering; självstigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. Attityder och upplevelse av stigmatisering inom hälso- och sjukvården kan påverka relationen i vårdmötet både positivt och negativt. För personer med psykisk ohälsa kan detta vara av särskilt betydelse. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoder i problemlösning : Hur olika undervisningsmetoder i problemlösning påverkar elevers matematiska kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Karlsson; Ellen Bååth; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; mathematics; mathematics instructions; primary education; learning strategies; teaching methods;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar problemlösning med fokus på lärarens val av undervisningsmetod i syfte att utveckla elevers matematiska kunskaper. Vi har uppmärksammat brister i nyttjandet av strategier i problemlösning hos elever i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER