Sökning: "Ellen Kastensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Kastensson.

  1. 1. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

    Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Ellen Kastensson; [2019]
    Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER