Sökning: "Ellen Lagerqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Lagerqvist.

 1. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 2. 2. INDUSTRIELLT BYGGANDE I SMÅHUSFÖRETAG : EN KARTLÄGGNING ENLIGT IHB-MODELLEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ellen Castell; Anny Lagerqvist; [2017]
  Nyckelord :Industriellt byggande; planering; styrning; erfarenhetsåterföring; tekniska byggsystem; prefabricering; ICT-verktyg; logistik; långsiktiga relationer; kundfokus; marknadsfokus; Lean Production.;

  Sammanfattning : Syfte: Traditionella byggföretag har normalt svårt att ställa om till ett industriellt byggande eftersom det kräver förändringar och ett industriellt tänkande genom hela processen. Industriellt byggande är ett komplext område som saknar tydlig definition. LÄS MER