Sökning: "Ellen Lehtimäki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Lehtimäki.

 1. 1. I have been shopping all my life, and I still have nothing to wear - An Exploratory Study of Fashion Rental Business Models and Operational Tactics in the Swedish Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Giulia Battaglia; Ellen Lehtimäki; [2018]
  Nyckelord :Product Service Systems; PSS Business Models; Use-oriented PSS Business Models; Operational Tactics; Collaborative Consumption;

  Sammanfattning : In the emergent Swedish fashion rental industry, a central challenge is the lack of insights into the existing fashion rental business models (FRBMs) and their implementation. To tackle this empirical gap, a qualitative multiple-case study was conducted. LÄS MER

 2. 2. Från piska till morot - Ett mångfaldsinitiativ från näringslivets perspektiv

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ellen Lehtimäki; Sofia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Diversity; Diversity Management; Diversity initiatives; Diversity Charter Sweden; Diversity networks;

  Sammanfattning : Diversity Management is a field within organizational research that has grown in popularity due to the acknowledgment in business life. Diversity management has developed from belonging to the ethical field to now being a part of business development. LÄS MER