Sökning: "Ellen Lindskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Lindskog.

 1. 1. Danvikens Hospital - A speculative investigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Lindskog; [2021]
  Nyckelord :Danviken; Stockholm; hospital; transformation; textile;

  Sammanfattning : This thesis project is an investigation of time and endurance. Temporality and change. It is an intuitive journey through the past. By collecting, redrawing and speculating I have explored the past and present of a site and a building. LÄS MER

 2. 2. Krematorium : Norra begravningsplatsen i stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Lindskog; [2015]
  Nyckelord :krematorium; norra begravningsplatsen;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett nytt krematorium på Norra Begravningsplatsen i Stockholm. Ett krematorium är en komplex byggnad då både hantering av avlidna, personalutrymmen och anhörigutrymmen måste samsas vägg mot vägg, i symbios, utan att konkurrera med varandra. LÄS MER