Sökning: "Ellen Ljunggren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Ljunggren.

 1. 1. Olika perspektiv på återkoppling för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Nilsson; Ellen Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; skrivutveckling; återkoppling; återkopplingspraktik;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt sammanställs forskning om återkoppling för skrivutveckling. Syftet är att få fördjupad kunskap om vilken betydelse olika perspektiv på återkoppling har för elevers fortsatta skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Ljunggren; Emelie Block; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykisk ohälsa; rehabiliteringsansvar; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. LÄS MER