Sökning: "Ellen Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Ellen Nilsson.

 1. 1. "Hooja" en ny form av makthavare : En kvalitativ undersökning om de etiska överväganden som görs vid namn- och bildpublicering av offentliga personer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellen Gustafsson; Cornelia Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Kvällstidningar; nöjesjournalistik; sociala medier; mediekultur; medieetik;

  Sammanfattning : On the eighth of July 2023, the Swedish tabloid newspaper Aftonbladet published the identities of the anonymous music group Hooja. The publication provoked strong reactions from the fans of Hooja. Only a few of the Swedish newspapers chose to publish the disclosure or to make a remark on it. LÄS MER

 2. 2. ”Wake me up when it’s all over” : En kvalitativ studie om kvinnors exitprocess från kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Almida Andreasson; Ellen Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Women; lifestyle; criminality; exit process; motherhood; gender; substance abuse;

  Sammanfattning : Despite scientific research indicating that women have unique pathways both into, and out of crime, they are still quite often an overlooked group in regards to criminal research. For society to continue supporting these women in the most optimal way, it is important to both acknowledge and dive further into the complicated factors that affect women’s processes of reformation from a criminal lifestyle. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionens tvetydiga definitioner och dess konsekvenser för barn i vårdnadstvister - En kvalitativ studie om rättens bedömning av barnets bästa och barns delaktighet i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Nilsson; Ellen Jansson; [2024]
  Nyckelord :custody cases; child participation; best interests of the child; court order; vårdnadstvister; barns delaktighet; barnets bästa; domstolsbeslut; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how Swedish courts consider children’s opinions in custody cases relative to their age and maturity, following Sweden’s 2020 implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Specifically referring to UNCRC articles 3 and 12. LÄS MER

 4. 4. Sjuk, men fortfarande i tjänst - En kvantitativ studie om sex olika faktorers samvariation med sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Nilsson; Robin Gustavsson; [2023-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett fenomen när en anställd arbetar trots att dennes hälsotillstånd skulle ha rättfärdigat sjukfrånvaro. Sjuknärvaro har blivit ett allt vanligare forskningsområde på senare år då forskare och HR-praktiker börjat misstänka att det i längden är dyrare för organisationer jämfört med sjukfrånvaro. LÄS MER

 5. 5. ADHD, kriminalitet och social utsatthet – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; Emelie Nilsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; låg självkontroll; social utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att kartlägga sambandet mellan kriminalitet och ADHD med särskilt fokus på hur social utsatthet påverkar sambandet. Studien besvarar frågeställningarna: 1. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan ADHD, kriminalitet och social utsatthet? 2. LÄS MER