Sökning: "Ellen Oscarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Oscarsson.

 1. 1. Patienters upplevelser av sin återhämtning på vårdavdelningen efter att ha genomgått avancerad tumörkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Sandra Larsson; Ellen Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :Cytoreductive surgery; Postoperative Care; Nursing; Fundamentals of Care; Qualitative; Cytoreduktiv kirurgi; Postoperativ vård; Omvårdnad; Fundamentals of Care; Kvalitativ;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Patients that have undergone cytoreductive surgery (CRS) with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) are a patient group with many complex nursing care needs, the recovery process is often long and challenging. However, there is no research on the patients experiences of the recovery on the ward. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Oscarson; Ellen Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Sjuksköterskor; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i en nära relation förekommer i hela världen och är klassificerat som ett folkhälsoproblem. Att rutinmässigt ställa frågan till samtliga kvinnor som söker vård har en stor betydelse för upptäckten av våldsutsatta kvinnor. LÄS MER