Sökning: "Ellen Parsland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Parsland.

 1. 1. Med logik som styrmedel. : En studie om aktiveringspolitiska förändringar i socialpolitiken.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Parsland; [2018]
  Nyckelord :Activation; institutional logic; WPR; social policy; Social Services Act; Aktivering; institutionell logik; WPR; socialpolitik; Socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse legislative changes in the Social Services Act and thereby understand what institutional logic governs the change in social policy regarding the activation of unemployed recipients during the period 2012-2016. In order to meet the purpose of the study, two of the Social Services Act's legislative changes and their preliminary work has been analysed. LÄS MER

 2. 2. Barns Behov i Centrum- För alla barn? : En kvalitativ studie om handlingsutrymmet vid användandet av BBiC i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Ellen Parsland; Lina Edelborg; [2012]
  Nyckelord :BBiC; Unaccompanied refugee children; Swedish social workers; discretion; Street-level bureaucracy; BBiC; Ensamkommande flyktingbarn; Socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : This study regards the Swedish documentation system, BBiC, which is translated from the English version LACS. BBiC is created to make sure that the children’s needs are put in centre of attention in child protection investigations. LÄS MER