Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Socionomprogrammet - kan innehålla spår av heteronormativitet : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Farrell; Ellen Sandberg; [2020]
  Nyckelord :social work students; survey; queer theory; LGBT-questions; attitudes; socionomstudenter; enkät; queerteori; LHBT-frågor; attityder;

  Sammanfattning : Aim. This study examines the attitudes of social work students towards LGBT-persons, and whether the students perceive that the content of the social work program provides competence on LGBT related questions. The theoretical frame of reference is based upon queer theory. Method. LÄS MER

 2. 2. Investeringsutskottets påverkan på goodwill : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellen Sandberg; Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investeringsutskott; goodwill; nedskrivningstest; IFRS;

  Sammanfattning : Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. LÄS MER