Sökning: "Ellen Sandell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellen Sandell.

 1. 1. Livskvalitet efter njurtransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sandell; Linn Callderyd; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kidney transplantation; Kidney recipient; Quality of life; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en miljon personer i Sverige har nedsatt njurfunktion och symtom på det visar sig inte förrän njurfunktionen är kraftigt försämrad. Vid njursvikt är dialys en behandling för många men för personer med njursvikt i slutstadiet kan transplantation bli aktuellt. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta och leva på resande fot som svensk digital nomad : erfarenheter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellen Dieden Sandell; [2017]
  Nyckelord :digital nomad; digitalisering; platsoberoende; flexibilitet; gränslöst arbete; frihet; motivation; Self Determination Theory; autonomi; kompetens; tillhörighet; karriär; proteansk karriär;

  Sammanfattning : Digitalisering möjliggör flexibelt och platsoberoende arbete, vilket utnyttjas av digitala nomader som arbetar samtidigt som de reser. Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur det är att arbeta och leva som svensk digital nomad, vad som motiverar dem i arbetet och till att bli samt fortsätta vara digitala nomader. LÄS MER