Sökning: "Ellen Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ellen Svensson.

 1. 1. Vi är ett bollplank för våra kollegor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Svensson; Tatiana Ciobanu Isac; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; Förskollärare; Förste förskollärare; Gränsarbete; Jurisdiktion;

  Sammanfattning : I vår studie undersökte vi hur förskollärare upplever den nya tjänsten av förste förskolläraren. Vi ville därför undersöka närmare vad den kompetensmässiga skillnaden är mellan förskollärare och förste förskollärare, samt hur upplevs deras yrkesmässiga relation till varandra. LÄS MER

 2. 2. Fear of Missing out hos studenter - En explorativ undersökning av skillnaderna i Psykologiskt Välbefinnande hos individer med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Andersson Bergmann; Ellen Svensson; [2019]
  Nyckelord :Fear of missing out; Psychological Well-being; Students; Ryff’s Psychological Well-being Scale; Self Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om det finns några skillnader i psykologiskt välbefinnande mellan studenter med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out (FoMo). Trots att tidigare forskning visar att FoMo är vanligt förekommande och ofta associerat med ohälsa, är fenomenet relativt outforskat inom det psykologiska forskningsfältet. LÄS MER

 3. 3. Prinsessor, poliser och ett regnbågsfärgat hjärta : En kvalitativ studie av visuella representationer av genus i fyra fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Svensson; Frida Lindström Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Visuella representationer; Genus; Feminism; Fritidshem; Semiotik; Bilder; Leksaker; Feminint; Maskulint; Neutralt; Kvinnligt; Manligt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka visuella representationer av genus som elever möter i bilder och leksaker på fyra fritidshem, samt analysera dess möjligheter och begränsningar för elevernas utforskande av könsidentitet och könsnormer. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? Vilken variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella representationerna? För studien används en kvalitativ metod, där empirin har samlats in genom systematiska observationer med hjälp av ett observationsschema. LÄS MER

 4. 4. RIDTERAPI Förväntningar, upplevelser och upplevda effekter hos personer med neurologisk skada/sjukdom inskrivna på SU/Högsbo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Hallenberg; Rebecka Svensson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Hippotherapy; neurologic; injury; disease; survey;

  Sammanfattning : Bakgrund Ridterapi har använts som rehabiliteringsmetod i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Insatsen omfattar stimulans och träning inom flertalet områden och lämpar sig för många grupper, såsom inom neurologi. Studier visar att ridterapi har en positiv effekt på fysiska och kognitiva aspekter. LÄS MER

 5. 5. Vippning av stålfackverk : En studie av erforderlig stagning av över- och underram samtuppträdande moment i diagonaler

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ellen Svensson; Nils Boman; [2017]
  Nyckelord :Initial bow imperfections; lateral torsional buckling; lateral and torsional restrain; Initialkrokighet; vippning; stagning; fackverk; FEM; Eurokod;

  Sammanfattning : Horisontella laster som uppstår från till exempel vindlast, snedställning och initialkrokighet kan ge upphov till vippning och måste därför hanteras. En vanlig metod som tillämpas för att hantera vippning är stagning, men för att kunna staga ett konstruktionselement är det viktigt att ha kännedom om hur elementet beter sig under vippning. LÄS MER