Sökning: "Ellen Viktorin Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Viktorin Nilsson.

  1. 1. Finansieringsstöd för förstagångsköpare på den ägda bostadsmarknaden : Analys av samägandemodellen HSB Dela

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Ellen Viktorin Nilsson; Fabian Birath; [2022]
    Nyckelord :Förstagångsköpare; Bostadsmarknaden; AlternaƟva bostadsköp; Samägande;

    Sammanfattning : Bostadsprisernas sƟgande utveckling har under de senaste åren skapat klyŌor mellan olika grupper av befolkningen. PrisƟllväxten påverkar främst unga vuxna och har gjort det oerhört svårt för de aƩ sig in på den ägda bostadsmarknaden. LÄS MER