Sökning: "Ellinor Åkerberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ellinor Åkerberg.

 1. 1. Yngre barns utforskande av bygg-och konstruktionsmaterial i förskolan : En studie om barns interaktion med bygg- och konstruktionsmaterial i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :interaktion; konstruktion; teknikundervisning i förskolan; utforskande i fri lek;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the knowledge about youngerchildrens exploring of building- and construction materials in free play and seewhat knowledge is constructed and shared between the children. In this study,video observations are used as a method and six children, between the ages ofone and two, were observed in their free play with building materials. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av att leva medtyp 1-diabetes: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Felicia Bengtsson; Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :Type 1 Diabetes; Child; Experience; Diabetes Mellitus typ 1; Barn; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Typ 1-diabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos barn och utgången är dödlig utan behandling. Behandlingen består av livslång insulintillförsel i kombination med blodsockerkontroll, kostberäkning och fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Barns och föräldrars uppfattningar av slutenvården och bemötande från sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Bengtsson; Ellinor Åkerberg; [2016]
  Nyckelord :Child; Parents; Perception; Hospitalization; Barn; Föräldrar; Uppfattning; Sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Background: How nurses treats the patients is always important, especially when caring for children. With this aspect in mind good communication and information are key aspects for trust and cooperation with families. LÄS MER