Sökning: "Ellinor Ahlfvengren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ellinor Ahlfvengren.

 1. 1. The effect of M&A activityon R&D intensity : A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ManagementKTH/Nationalekonomi; KTH/Nationalekonomi

  Författare :Louise Blomqvist; Ellinor Ahlfvengren; [2017]
  Nyckelord :M A; Merger; Acquisition; R D; Innovation; Biotechnology; R D intensity;

  Sammanfattning : This is a quantitative thesis of the Swedish biotech industry, that intends to study what effect M&A activity has on firms R&D intensity. It is an important question as the market demand is changing rapidly and puts high pressure on companies to constantly deliver new innovations. LÄS MER

 2. 2. The effect of M&A activity on firms R&D intensity - A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLINOR AHLFVENGREN; Louise Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekter av en integrerad artikelstandardisering ochinförande av variantmoduler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Ahlfvengren; Minna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Modularisering; modulindelning; standardiserade produkter; konkurrenskraft; ordervinnare; Make to stock; Assembly to order; ATO; kapitalbindning; produktionsupplägg; ABC-analys;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur ett förändrat produktionsupplägg påverkar ett svensktproducerande företags konkurrenskraft när konkurrensen från globala lågprisalternativ medkort leveranstid ökar. Genom att byta produktionsupplägg från produktion mot lager tillmontering mot order och genom att standardisera artiklar och till viss del modulindelaprodukter kan kundorderpunkten flyttas bak i produktionsprocessen. LÄS MER