Sökning: "Ellinor Alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Alexandersson.

  1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med tidigt missfall : Litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Rebecka Alexandersson; Ellinor Cavrak; [2016]
    Nyckelord :tidigt missfall; kvinnor; upplevelser; stöd; vårdpersonal;

    Sammanfattning : Av alla graviditeter slutar 20-25 % i missfall, av dessa sker 80 % innan vecka 14. Detta kan bero på exempelvis fel hos fostret eller infektioner hos kvinnan. Symtom kan vara smärtor och/eller vaginala blödningar. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser i samband med tidigt missfall. LÄS MER