Sökning: "Ellinor Brorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Brorsson.

  1. 1. Kontinuerligt lärande förhållbara förbättringar : En fallstudie i hur miljöförbättringsarbete kanbelysa det lärande som sker hoselinstallatörsföretag som arbetar efter konceptetständiga förbättringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

    Författare :Ellinor Brorsson; Michaela Bartoletti; [2017]
    Nyckelord :Continuous improvements; learning for sustainable development; strategic environmental work; experience-based learning; discrepancy; democracy; pragmatism; Ständiga förbättringar; lärande för hållbar utveckling; miljöstrategiskt arbete; erfarenhetsbaserat lärande; diskrepanser; demokrati; pragmatism;

    Sammanfattning : Förväntan på att företag arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan växer sig större för var dag. Med en miljöcertifiering kan företag visa sig ansvarsfulla inför sina intressenter och chanserna för en säkrad plats på framtidens marknad kan öka. LÄS MER