Sökning: "Ellinor Eke-Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Eke-Göransson.

  1. 1. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
    Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER