Sökning: "Ellinor Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Ellinor Eriksson.

 1. 1. Elever och lärares resonemang kring läsning av skönlitteratur. : Redogörelse över hur läsning av skönlitteratur i klassrummet påverkas av lokala faktorer, regler och strategier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ellinor Rosén Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fiction; reading strategies; literary imagination worlds; Skönlitteratur; lässtrategier; litterära föreställningsvärldar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers intresse och lust till att läsa skönlitteratur och vilka strategier som används för att motivera till läsning. För att möjliggöra denna studie intervjuas femton elever i en klass fem och deras tre lärare genom en metod som kallas fokusgrupper. LÄS MER

 2. 2. Potential Predictive Factors for Postpartum Endometritis and the Microbiology in Cervical Cultures.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ellinor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Bara till viss del anpassad”En undersökning av bedömningsanvisningarna till de nationella skrivproven i gymnasieskolans svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The national exams in Swedish are carried out every year. The tests are accompanied by assessment materials which aim to support and guide the teachers on how to assess the student texts. The aim of both the test and the assessment materials is to work for a fair assessment for all pupils. LÄS MER

 4. 4. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande? : En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Bromell; Ellinor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; läs- och skrivinlärningsmetoder; språklig medvetenhet; fonem; grafem;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 5. 5. Sponsrade Instagraminlägg En studie om co-branding via kända referenspersoner på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Niklas Eriksson; Nicolette Kalaiy; Ellinor Sätterqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER