Sökning: "Ellinor Gabrielsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellinor Gabrielsson.

 1. 1. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. De Abrahamitiska kvinnorna : Kvinnans synlighet och frånvaro i läromedel inom ramen för ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Kvinnosyn religioner; kvinnor; kvinnor och män samt Abrahamitiska kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. LÄS MER