Sökning: "Ellinor Grengby Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Grengby Lindahl.

  1. 1. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
    Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER