Sökning: "Ellinor Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ellinor Håkansson.

 1. 1. Hur kan en chatbot implementeras som ett hjälpmedel för supporttekniker? : En förstudie för att undersöka möjligheten att implementera en chatbot i en industriell verksamhet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; CA; Support;

  Sammanfattning : Syftet med det projekt som beskriv i denna uppsats är att undersökta möjligheterna med att implementera en chatbot i Siemens verksamhet. Fokuset för chatboten skulle vara att den på något sätt skulle implementeras som ett hjälpmedel för supportteknikerna på Siemens. LÄS MER

 2. 2. A Deep Learning Approach to Predicting Diagnosis Code from Electronic Health Records

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ellinor Håkansson; [2018]
  Nyckelord :EHR; diagnosis code; ICD-10; classification; deep learning; Multi-layer Perceptron.; EHR; diagnoskod; ICD-10; klassificering; djupinlärning; Multi-layer Perceptron.;

  Sammanfattning : Electronic Health Record (EHR) is an umbrella term encompassing demographics and health information of a patient from many different sources in a digital format. Deep learning has been used on EHRs in many successful studies and there is great potential in future implementations. LÄS MER

 3. 3. Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2017]
  Nyckelord :KBT; internetbaserad KBT-behandling; genreanalys; konkurrensanalys;

  Sammanfattning : Det projekt som redogörs i denna rapport var en del av ett samarbete mellan Psykologpartners och Linköpings Universitet. Projektet innefattade att genomföra en genreanalys på fyra olika KBT-behandlingssidor. Dessa var olika typer av depressionsbehandlingar på hemsidorna KBTonline, 1177, Iterapi och Livanda. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Håkansson; Matilda Loth; [2017]
  Nyckelord :Handlingshorisont; påverkan; niondeklassare; gymnasievalet; socioekonomi;

  Sammanfattning : 3 Sammanfattning Sammanfattning Elever i nionde klass står inför ett val till gymnasiet. Detta är ett val som påverkas av omgivningen, till exempel föräldrar, vilket kan anses problematiskt om valet i grunden inte är väl underbyggt utifrån elevens intresse och vilja. LÄS MER

 5. 5. Högskolepoäng med minusgrader : en kartläggning av vinterfriluftsliv på lärarutbildningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ellinor Håkansson; Elin Widercrantz; [2012]
  Nyckelord :Vinterfriluftsliv; lärarutbildningen; vinter; friluftsliv;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Studiens deskriptiva syfte är att undersöka och kartlägga vinterfriluftslivsutbildningen på lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Frågeställningen till detta syfte är: Hur är vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena beskriven och utformad gällande innehåll, omfattning, kurslitteratur, examinationer, distans till fjällanläggning och ekonomi? Studiens syfte är även att ur ett analytiskt perspektiv och utifrån Bernsteins teorier jämföra lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. LÄS MER