Sökning: "Ellinor Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ellinor Jonsson.

 1. 1. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Jonsson; Therese Rombrant; Martina Selinder; [2018]
  Nyckelord :pocket park; grön stadsmiljö; hälsa; biologisk mångfald; fickpark; design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hantering och lokalisering av produktionsprocesser inom sektorn för vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Linnéa Jonsson; Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Produktionsprocess; stödprocess; resursutnyttjande; effektivitet; vård och omsorg; lokaliseringsbeslut;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet har varit att undersöka hur decentralisering av produktionsprocesser inom sektorn för vård och omsorg uppfyller prestationsmålen kvalitet, tid och kostnad i jämförelse med centraliserade eller outsourcade produktionsprocesser. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: [1] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kvalitet? [2] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet tid? [3] Hur påverkar decentralisering respektive centralisering och outsourcing av produktionsprocesser prestationsmålet kostnad? Metod – En fallstudie genomfördes och intervjuer, observationer och dokumentstudier användes för att inhämta empiri. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av att vårda och leva med en närstående som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellinor Jonsson; Sara Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stroke; relative; experience; Stroke; anhöriga; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. E-loyalty in fashion e-commerce : an investigation in how to create e-loyalty

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinor Hansen; Erika Jonsson; [2013]
  Nyckelord :e-commerce; e-loyalty; e-satisfaction; e-trust; e-service quality; online fashion industry;

  Sammanfattning : The e-commerce is growing among customers and also the companies are more active online. One industry that focuses on customer experience is the online fashion industry. In Sweden, the half of the population has at some time shopped clothes and footwear online. LÄS MER